shunitang的记录

shunitang的主页 » TA的所有记录
按照发布时间排序
 1. shunitang: 很久很久没来了,大家都可好? (04-15 20:27) 回复
 2. shunitang: 午安,亲们!谢谢大家的关注!这几天一个人孤军奋战了,忙哦!大家都好好的啊! (07-31 12:42) 回复
  1. 旷野中的小屋: 你不是一个人在战斗。。。 (07-31 12:53) 回复
  2. shunitang: 哦 一个人在办公室战斗 (07-31 12:55) 回复
  3. zhuykeke: take good care of yourself. (07-31 15:42) 回复
 3. shunitang: 抱歉,问好! (07-29 09:59) 回复
  1. 旷野中的小屋: 经常回来看看。。。 (07-29 12:02) 回复
  2. shunitang: 嗯哪,现在事情多了点,就没记得来了 (07-29 12:04) 回复
  3. zhuykeke: (07-29 15:16) 回复
 4. shunitang: 早安!各位亲! (02-26 09:19) 回复
 5. shunitang: 冒泡泡,吹泡泡,周二快乐! (02-18 14:48) 回复
  1. kekech: honey, happy. (02-18 18:39) 回复
  2. shunitang: ,honey,happy Wen (02-26 09:17) 回复
 6. shunitang: 节日快乐! (02-14 14:40) 回复
  1. 沙与海: 节日快乐 终于看到亲的动静了 冒泡快乐 (02-14 15:26) 回复
 7. shunitang: Merry Christmas and Happy new year to all of you... (12-25 09:31) 回复
  1. BlueDreamy: 圣诞节快乐…… (12-25 10:33) 回复
  2. CalmFred: (12-25 13:20) 回复
  3. CHNYANWEI: 节日快乐 (12-25 13:34) 回复
 8. shunitang: 节日快乐!祝老师们幸福!辛苦了。。。 (09-10 11:17) 回复
  1. 旷野中的小屋: 教师节应该放一天假的。。。 (09-10 11:35) 回复
 9. shunitang: 回来看看,向朋友们问好祝安! (08-27 17:52) 回复
  1. CHNYANWEI: (08-27 18:05) 回复
  2. shunitang: (08-28 12:41) 回复
 10. shunitang: 崭新的八月开始。。。亲们,祝安! (08-01 10:09) 回复
  1. BlueDreamy: (08-01 14:33) 回复

可可地盘-外语爱好者社区 - 联系我们 - 京ICP备11028623号

Powered by 可可英语 2.0 © 2005-2011 Kekenet.com.